Beschermingsbewind

Created with Sketch.

Wat is beschermingsbewind?

Een goede vraag! 

Kort gezegd komt het erop neer dat het kan gebeuren dat u, uw familielid of cliënte niet (langer) meer in staat is om het eigen vermogen te beheren.

Dit kan zijn door lichamelijke of geestelijke beperkingen, ouderdom of door ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Ook kan het zijn dat u, uw familielid of cliënte te maken heeft met ziekte of verslavingen.

Daarnaast kan alles wat met geld en administratie te maken heeft best ingewikkeld zijn, en in de huidige tijd zal dit er niet makkelijker op worden. Het digitale tijdperk zal zich verder uitbreiden wat persoonlijke hulp en toelichting zal bemoeilijken. 

Misschien bent u inmiddels beland in de situatie waarbij u schulden heeft die oplopen. 

Ook kan het voorkomen dat u, uw familielid of cliënt(e) de financiële administratie niet langer meer kan overzien en u ervoor wilt waken dat er schulden gaan ontstaan. 

De wet heeft in al deze situaties voorzien door beschermingsbewind in het leven te roepen. Dit is bedoeld om u, uw familielid of cliënte te beschermen en het beheer over te nemen van de financiële administratie en waardevolle spullen. Dit kan voor een korte maar ook voor langere tijd. Bewindvoering is mede bedoeld om te voorkomen dat er misbruik van iemand wordt gemaakt. 

Een bewindvoerder heeft te voldoen aan allerlei wetgeving en regels en dient uw financiën naar behoren te behartigen. Daarbij staat een bewindvoerder onder toezicht en controle van een rechter. 

Voor de formele wettelijke omschrijving van de taken van een bewindvoerder en wanneer u benieuwd bent aan welke vereisten een bewindvoerder dient te voldoen klikt u hier