Kosten

Created with Sketch.

Wat kost een bewindvoerder eigenlijk?

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOCK) stelt jaarlijks de tarieven vast en Fidem Support & Bewind volgt deze tarieven. 

Afhankelijk van het inkomen (die wordt gebaseerd op een bepaald percentage van de bijstandsnorm) kan het zijn dat u, uw familielid of cliënte in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dat houdt in dat een deel van de kosten of alle kosten worden vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal onderzoeken of u voor deze bijstand in aanmerking komt en zal voor het aanvragen daarvan zorgdragen.

Hieronder treft u een eenvoudige tabel aan met een globaal overzicht van de vastgestelde tarieven in 2020 op basis van een standaardbeloning voor één persoon. 

Professioneel bewindvoerderJaarloon (incl. btw)Per maand (incl. btw)Eénmalig (incl. btw)
Standaard beloning (waarbij wordt uitgegaan van 17 uur per jaar)€ 1.395,13€ 116,26 
Beloning in een bewind met problematische schulden (waarbij wordt uitgegaan van 17 + 5 uur)€ 1.805,32€ 150,44 
Aanvangswerkzaamheden  € 657,03

Wanneer er sprake gaat zijn van bewindvoering over een gezin of een 2-persoonshuishouden dan gelden daarvoor andere tarieven. 

Klik hier als u het volledig vastgestelde overzicht wilt zien.