Over mij

Created with Sketch.

Wie ben ik?

Begrijpelijk dat u benieuwd bent naar het gezicht achter de onderneming!

Natuurlijk wilt u weten aan welke persoon u het vertrouwen schenkt om het beheer over uw eigen financiën of de financiën van uw familielid of cliënt(e) te laten uitvoeren. Ik ben mij er terdege van bewust hoe lastig het kan zijn om de regie, op welke wijze dan ook, uit handen te geven.

Mijn naam is Sophia de Jager-Hazeleger en heb onder andere gestudeerd binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, waarna ik 15 jaar lang uitgebreid werkervaring  heb opgedaan als deurwaarder. Ik ben iemand die gewend is de (figuurlijke) mouwen op te stropen en er samen met u werk van wil maken om uw administratie weer op het rechte spoor te krijgen of te houden.

Tijdens mijn werk als deurwaarder is er sprake geweest van voortdurende bijscholing op juridisch gebied (veranderende wetgeving) en op sociaal en tuchtrechtelijk terrein. U bent van professionaliteit dan ook verzekerd. Er bestond een enorme veelzijdigheid in mijn werkzaamheden, zodat ik veel heb gezien en ervaren. Het verschilde van eenvoudige geldvorderingen tot ingewikkelde erfeniskwesties en familie- en voogdijgeschillen.

Ik heb gezien dat de digitalisering, de zogenoemde secularisatie (persoonlijk noem ik het vereenzaming) van de samenleving en de ondoordringbaarheid van bureaucratische instellingen de verwarring voor veel mensen compleet kan maken. Dit heeft misschien ook bij u, uw familielid of uw cliënte geleid tot financiële problemen of staat op het punt om te gaan leiden tot financiële problemen als er niet tijdig actie wordt ondernomen.

Aangezien één van mijn motto’s is dat iedere persoon, ongeacht welke cultuur, achtergrond of geloof het waard is om gezien en geholpen te worden, heb ik het roer omgegooid.

Inmiddels ben ik dan ook professioneel bewindvoerder en hoop deze functie op termijn uit te breiden naar mentorschap en geestelijk verzorger.

Ik ben bereid om samen met u naar de mogelijkheden te kijken en het gesprek met u aan te gaan.