Taken

Created with Sketch.

Taken bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft een aantal wettelijk vastgestelde taken en is verplicht om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter, voor nadere informatie klik hier 

Naast deze jaarlijkse controleposten, wordt er iedere vijf jaar geëvalueerd of beschermingsbewind nog langer nodig is. Ook hierover is de rechter degene die het controle daarover uitoefent.

Behalve dat de bewindvoerder alle post gaat ontvangen en het betalingsverkeer reguleert, behoren ook de volgende werkzaamheden tot haar takenpakket:

 • Inventarisatie inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden
 • Openen van leefgeld- of beheersrekening
 • Stabilisatie van de financiële situatie
 • Betaling van alle rekeningen
 • Doorbetaling van vaste lasten
 • Behandeling/doorzending van de post
 • Het leggen van contacten met schuldeisers / deurwaarders
 • Het bewaken van de beslagvrije voet (het wettelijk vastgestelde minimale inkomen waar u recht op heeft)
 • Voorkomen –waar mogelijk- dat er nieuwe schulden ontstaan
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten leggen en onderhouden met diverse instellingen
 • De jaarlijkse belastingaangifte

Een bewindvoerder is daarnaast ook verplicht om te controleren of er (daar waar mogelijk is) sprake is van tegemoetkomingen of kwijtscheldingen, zoals:

 • Het aanvragen van huurtoeslag
 • Het aanvragen van zorgtoeslag
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het onderzoeken en aanvragen van andere minimavoorzieningen, dit verschilt in Nederland per gemeente

Tot de taken van de bewindvoerder zullen soms ook minder populaire beslissingen moeten worden genomen. Afhankelijk van uw financiële situatie zal de bewindvoerder bekijken of er wel de financiële ruimte is voor uitgaven die niet tot de eerste levensbehoeften behoren.

Fidem Support & Bewind streeft ernaar deze beslissingen altijd in overleg met u, uw familielid of uw cliënt(e) te nemen en daarbij openheid van zaken te geven.

De overheid heeft uiteindelijk tot doel gesteld dat het streven is om zelfredzaamheid bij de burgers te stimuleren. Mocht de situatie van u, uw familielid of cliënte dan ook verbeteren dan zal er samen met de bewindvoerder gekeken worden of het mogelijk is dat u, uw familielid of cliënt(e) langzamerhand zelf weer het beheer gaat voeren over uw financiële administratie. 

Dit is uiteraard per cliënt(e) en situatie verschillend.