Voor wie

Created with Sketch.

Wie mag het aanvragen?

Natuurlijk mag u allereerst beschermingsbewind voor u zelf aanvragen.

Bent u betrokken bij iemand waarvan u meent dat professionele bewindvoering op zijn plaats zou zijn, dan is het voor u goed om te weten dat naast de betrokkene zelf er ook door de onderstaande personen of instanties professionele bewindvoering kan worden aangevraagd, namelijk door:

  • De echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel
  • Familieleden tot in de 4e graad: dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • Degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de (stief)ouder
  • De mentor, als er al een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd.