Waarom

Created with Sketch.

Waarom Fidem Support & Bewindvoering

Door haar achtergrondervaring als deurwaarder heeft de bewindvoerder van Fidem Support & Bewindvoering geruime ervaring met niet alleen financiële kwesties maar ook op het gebied van wetgeving, rechtsprocedures en familieconflicten.

De bewindvoerder heeft dagelijks gezien dat er gebeurtenissen in het leven kunnen plaatsvinden die ingrijpende consequenties hebben. Mensen kunnen daardoor de grip verliezen op bijvoorbeeld financiële situatie, het huishouden en sociale contacten met allerlei gevolgen van dien. 

Wanneer u, uw familielid of cliënt(e) zich in een kwetsbare positie bevindt, kunt u in grote mate afhankelijk van familieleden of vertrouwelingen zijn. Door wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van deze vertrouwelingen of vanwege bezuinigingen in de zorg, kunnen er belangrijke signaleringsfuncties weg komen te vallen.

Wanneer er wordt gekozen voor een goede bewindvoerder zal er een extra en wettelijk gecontroleerd signaleringspunt bij komen. 

Omdat de rechtstaat ook steeds meer ontwikkelt (met alle juridische valkuilen van dien), bestaat er ook een mogelijkheid dat ouderen niet langer meer de keuze maken om de administratie uit handen te geven aan familieleden of kinderen, als deze al in beeld zijn. 

Relaties met familieleden en eventuele kinderen kunnen zich daarbij richten op het samenzijn en staan niet onder druk van de al dan niet juiste belangenbehartiging..

Deskundigheid, professionaliteit, sociaal bewustzijn…. Het staat allemaal hoog in vaandel bij de bewindvoerder van Fidem Support & Bewindvoering. 

De bewindvoerder is zich ervan bewust dat een keuze voor beschermingsbewind gevoelig kan liggen en dat cliënt(e) deze keuze niet in de openbaarheid wil brengen. 

Ook vanuit de ervaring in het verleden is dit voor bewindvoerder een belangrijk aandachtspunt en zal zij zich er volledig voor inzetten om de privacy te waarborgen. 

Daarnaast is Fidem Support & Bewind kleinschalig en is het voornemen om kleinschalig te blijven. Dit om een persoonlijke benadering en slagvaardigheid te kunnen blijven handhaven en daarmee de oorspronkelijke doelstelling voor ogen te blijven houden. 

Ook volgt de bewindvoerder een HBO-Bacheloropleiding om op termijn de werkzaamheden te kunnen uitbreiden met mentorschap, curatele en geestelijke verzorging/pastoraal werk. 

Door deze voortdurende scholing bent u verzekerd dat de bewindvoerder niet stilstaat in de ontwikkeling.