Werkwijze

Created with Sketch.

Wat kunt u verwachten / Wat is onze werkwijze

Als u contact opneemt met Fidem Support & Bewindvoering zullen er een aantal algemene oriënterende vragen worden gesteld. 

Aan de hand van deze vragen wordt er bepaalt of er bij u, uw familielid of cliënt(e) thuis of op locatie een afspraak kan worden ingepland. Eventueel in bijzijn van een vertrouwenspersoon of hulpverlenende instantie zoals maatschappelijk werk, ambulant begeleider of geestelijk verzorger. 

Het is belangrijk dat er dan een aantal gegevens paraat zijn, zoals:

  • Loon- of uitkeringsstrook
  • Bankafschriften van de meest recente maandperiode
  • Uitgavenoverzicht
  • Eventuele schuldenlast

Tijdens dit gesprek geven wij aan hoe het proces verder verloopt en wat wij over en weer van elkaar kunnen en mogen verwachten. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en erop kunt vertrouwen dat uw financiële administratie in goede handen komt.

Wanneer dit zogenoemde intakegesprek heeft plaatsgevonden en er gezamenlijk is besloten om over te gaan tot het aanvragen van beschermingsbewind, zal de bewindvoerder verdere stappen gaan ondernemen. 

De bewindvoerder stelt vervolgens de verplichte formulieren op zoals bijvoorbeeld het verzoekschrift en de zogenoemde bereidverklaring en zal deze formulieren indienen bij de rechtbank van de regio waarin u woont of verblijft.

Wanneer door de rechter de beslissing is genomen om beschermingsbewind in te stellen komt u daadwerkelijk onder bewind te staan.

Zodra deze beslissing op papier door zowel u als de bewindvoerder is ontvangen, houdt dat in dat de volledige financiële administratie wordt overhandigd aan de bewindvoerder. 

Vrijwel alle financiële administratieve taken verplaatsen zich dan naar de bewindvoerder. Dit kan u, uw familielid of cliënt(e) de vaak zo benodigde rust geven.  

De bewindvoerder zal deze administratie vervolgens gaan inventariseren en alle bedrijven en personen benaderen met wie u administratief te maken heeft. U ontvangt van hen dan geen financiële post meer. 

Nadat alle instanties zijn aangeschreven zal er een tweede bankrekening worden geopend.

Één van deze twee bankrekeningen zal worden beheerd door de bewindvoerder en niet langer meer voor u toegankelijk zijn. Afhankelijk van uw situatie wordt op een nieuwe of op uw huidige bankrekening periodiek leefgeld gestort. Dit leefgeld bedrag wordt in eerste instantie met u of uw hulpverlener (wanneer u daarvoor akkoord heeft gegeven) besproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke (gezins)situatie. Over dit leefgeld kunt u geheel zelf beschikken.

Bij Fidem Support & Bewind staat persoonlijk contact voorop! Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u per mail of telefonisch contact opnemen. Wij streven korte en open communicatielijnen na.

Dit persoonlijk contact houdt ook in dat naast het wettelijk verplichte jaarlijkse contactmoment een extra contactmoment kan worden ingepland om een prettige samenwerking te bevorderen.